Jafar Al-Sadiq og Al-Bustan

Jaafar al-Sadiq sa at visjonen om hagen tolkes i syv aspekter: en kvinne, en sønn, et levebrød, penger, prestisje, glede og hemmelighold, og visjonen om hagen er en verdifull kvinne, og visjonen om hagen hagen kan tolkes i tre aspekter av verdien av et hjem, en sønn og en bedriftseier .