Han nekter å svette

Abu Saeed, predikanten, sa: ~Den som ser at han nekter å svette, da vil han avlaste seg .~