Sauemarked

Sauemarkedet er bevis på et sted for eldre mennesker og eldre kvinner .