Bryt en gren av et tre

Og den som ser at han knekker en gren av et tre, han vil skade kongens sønn, enten ved ord eller handling, og det ble sagt at det å knekke en gren av treet er kongesønnens død eller en av hans bemerkelsesverdige slektninger, slik at mengden av det er størrelsen på grenen .