Tolkning av kamfer

Når det gjelder kamfer, indikerer det god ros, utflukt, glede og ærlighet på sannhetens vei .