Klumpen og møllen

Og Ja sa: En visjon om vindmøllen skildrer fem aspekter av autoritet, en stor hersker, styrke, mot og trollformannhode, og en visjon om møllens plassering betegner en stor hersker .