Kaktusen

Kaktussagen i en drøm betegner å generere et levebrød fra avlinger og frukt .