leser

Og den som ser at noen leser mens han hører det, følger han Koranen, og hvis han ser det og ikke forstår hva han sier, vil han motsette seg det .