Foreclosure

Pantelån Den som ser i en drøm at han er gisler et sted, har fått mange synder på seg selv, så han er gisler med dem . Og den som ser at han har pant i pantelån, han er i ferd med å undertrykke noen andre med mørke, slik at den nåværende blir påkrevd av ham til han frigjør pantet . Pantelånet er hentet fra beviset på tingen og dens varighet, og det indikerer slurv, kunnskap om skandaler eller om hva en person forblir som gissel for personen som sier det . Pantelånet kan indikere trengsel og lidelse med kjærlighet, slik at hans hjerte vil komme tilbake til det han er opptatt med . Hvis han i en drøm pantsetter noe verdifullt til noe foraktelig, vil han bli plaget av kjærligheten til en foraktelig person . Det bruker mye av det . Kanskje pantet i en drøm indikerte dårlig tenkning om panthaveren og panthaveren, og kanskje indikerte pantet reiser .