Menn er mennesker

Hannene er blant folket. Å se en mann i en drøm indikerer dyd og kapasitet, og at Gud den Allmektige har favorisert hannen fremfor kvinnen. Den allmektige sa : ( Så hannen er som andelen av de to kvinnene ).