Gulf

Golfen betegner Gulf til Middelhavet . Og kanskje indikerte Gulfen mellomstien eller mellommannen .