Larver

Larven : Han er grønn, for han er en mann som eier religion, går inn i pengene til høvdinger og kjøpmenn og stjeler litt, og han blir ikke beskyldt for det på grunn av sitt gode utseende .