Telt

The Marquee : Authority in interpretation. Hvis en person så et telt slå over ham, ville han få en sultaktig motstander . Og det ble sagt at den som så en paviljong slo for ham, at dette er en hersker, en konge, og han leder hærene, fordi paviljongen er for kongene, og Fustat er den samme, bortsett fra at han er uten ham .