Kappen

Kappen er den som i en drøm ser at han har en kappe, for hun er en fremmed kvinne som blir for ham . Og hvis kappen er farget, så er det en vennlig gutt . Hvis en kvinne ser kappen, og kappen er fra en bever, forråder hun mannen sin . Og kappen i en drøm er lang levetid . Kappen er rik for de som bruker den fordi den forhindrer kulde og fattigdom . Og å bruke den om sommeren, en ondskap fra en kone eller religion . Eller sykdom eller fengsel, eller nød eller nød for kvinnens skyld .