utfordring

Hvis noen utfordrer deg til en duell, vil du komme i en vanskelig sosial situasjon der du blir tvunget til å be om unnskyldning og be om vennskapet . Hvis du aksepterer en utfordring fra noen, vil du pådra deg ulykker når du prøver å beskytte andre mot skam .