Skiftenøkkel

Al-Barazhi, hans visjon i en drøm indikerer en person som er resolutt i sine anliggender, som styrer sine anliggender, og kanskje refererer til den tvang eller gift person .