Miltesyn

Når det gjelder milten, er det også penger, det ble sagt at det er en gjeld, og det kan være kroppens styrke, og den som ser på at noe pryder eller vanærer, så tilskrives det det .