Døden i graven

Hvis han ser at han døde i graven etter det, vil han dø i bekymring . Hvis han ikke så døden i graven, ville han unnslippe fengslingen og urettferdigheten . Noen av dem sa at hvem som er begravet, ødelegger hans religion