Rumpa hans er hjelpeløs

Og den som tror at rumpa hans ikke er i stand til å bære den når han klatrer opp en hindring eller tillatelse av arbeid eller noe annet, han skal tolke svakheten ved sin evne i det han ber om sitt verdslige liv .