Gullring

Det ble sagt at den som så at han ga en gullring i form av ringer uten økning eller reduksjon, har rammet en innvending i religionen, og hvis den hadde en inskripsjon som berømmer den, er dens konsekvenser gode, og hvis den er forskjellig fra det er da uttrykket mot det .