Sensor

Den som resiterer Surat Al-Mumtahanah, vil lide motgang og belønning for det .