Abu Saeed predikanten og feilen

Abu Saeed, predikanten, sa: ~Den som ser en feil som er klemt, den vil fange penger .~