Agentens visjon

Og advokaten tolkes med godhet og vilje, og den som ser at han er kongens agent mens han gjør sitt arbeid med rettferdighet og rettferdighet, så indikerer han at godhet og valgdeltakelse har skjedd. På samme måte, hvis dommerens advokat ser ham, hvis han ikke er i dommerens mandat rettferdig, er det ikke noe godt i ham .