Alzenbar-alternativ

Når det gjelder valget av Al-Shanbar, den som tror at han brukte noe fra ham for helbredelsens skyld og skjedde med ham, så tolkes det med godt og nytte, og hvis det er noe annet, så er dets uttrykk mot ham .