Fanget en kylling

Og den som så at han fanget en kylling som hadde slagtekyllinger som haner, så ville han få en sønn .