Han gikk ut i mørket mot lyset

Og den som ser at han gikk ut i mørket til lyset og var et av rettferdighetens folk, da skal han gå ut fra fattigdom til rikdom, og når det gjelder lys betyr dag, blir det tolket av veiledning og begynnelsen på dagen tolkes med begynnelsen på kommandoen som han ber om og halvparten av den, og slutten av den måles i henhold til den .