Printing

Utskrift, den deles av barna, og den som ser et avtrykk på et dyr for ham, han vil bli tolket med overflod av sine synder, og han kan få fordel for noen fra et dyr .