Motløshet

Despondency betegner despondency fra Guds barmhjertighet i en drøm til polyteisme, eller å drepe seg selv, eller å falle inn i noe galt . Se også Fortvilelse .