Safran spire

Når det gjelder safran spirer, oversettes det til god, gunstig og vakker ros, og når det gjelder pulveret, kommer det i kapittelet om aromater .