Ta bolig på Mt.

Og den som ser at han har tatt plass på et fjell, han vil omvende seg til en konge med alle slags tjenere og være i stand til å gjøre det .