Han gikk inn i et ukjent hus

Daniel sa at den som så at han kom inn i et ukjent hus og ikke kjente innbyggerne, og så døde mennesker i det, dette indikerer at det er hjemmet til det hinsidige, og den som bor i det indikerer at hans liv er nært forestående .