Visjonsbit

Og biter i ansiktene til den som ser at han har bitt noen med kjærlighet og hengivenhet, så indikerer dette en økning i hans kjærlighet i sitt hjerte, og hvis han biter ham med sinne og hat, indikerer det en fare for at han kommer i sitt oppgaver og jobber på grunn av hans bitt .