Glede

Glede en drøm forutsier å se gleder med lykke til, suksess og glede .