Ape visjon

Når det gjelder apekatten, kommer den tilbake på ansiktene til en forbannet fiende, den forræderiske forræderiske, homofile .