Melking av kyr

Melk kyrne Hvis du drømte om at du melket og melken var rikelig i rushen fra juret og kua var rasende og rasende, betyr dette at mange muligheter vil unnslippe deg, men du vil snart vinne en maskin